Η επισιτιστική ανασφάλεια και η σπατάλη τροφίμων
αποτελούν σημαντικές προκλήσεις με εξαιρετικά σοβαρές κοινωνικές προεκτάσεις.
Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, το πρόβλημα αφορά περισσότερους από 1 εκατομμύριο Έλληνες,
καθώς η Ελλάδα καταλάμβανε την 8η θέση ανάμεσα σε 30 ευρωπαϊκές χώρες με επισιτιστική ανασφάλεια.

Το LifeScore αφορά την δημιουργία μιας κοινωνικά βιώσιμης πλατφόρμας
για την επίτευξη της επισιτιστικής ασφάλειας και την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων.

Η πρωτοβουλία LifeScore αποτελεί μια συνεχή προσπάθεια αλλαγής συνηθειών και νοοτροπιών
μέχρι να έχουμε ορατά αποτελέσματα στο μέτωπο της μάχης ενάντια στη σπατάλη τροφίμων.